Obchodní podmínky

Potápění pro radost Ivana Šťastná

Riegrova 2380/9, Jablonec nad Nisou 466 01

IČ: 70563136, 350402 – Městský úřad Jablonec nad Nisou

1) Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v souladu s ustanovením občanského zákoníku § 1571 odst.1 zákona č.89/2012 Sb., pro nákup v internetovém obchodě potapeniproradost.cz mezi prodávajícím a kupujícím. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti.

 

2) Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Ivana Šťastná Potápění pro radost, dále jen "prodávající" a jeho zákazníků dále jen "kupující" a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

 

3) Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, barevné škály, ceny a ostatní údaje obsažené na potapeniproradost.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Pokud zboží není skladem je zákazník telefonicky nebo emailem informován o individuálním dodacím termínu, nebo je zákazníkovi nabídnuto jiné zboží.

Veškeré prezentace zboží umístněná na webových stránkách obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

Vzniklou smlouvu (včetně dohody ceny) lze měnit nebo rušit na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

4) Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Kupní smlouva tak vzniká odesláním objednávky. Objednávka musí být dána vždy písemně emailem, nebo telefonicky. V případě telefonické objednávky musí být tato objednávka potvrzena emailem, nebo sms zprávou oběma stranami. Kupní smlouva pozbývá platnosti, pokud je produkt vyprodán. O tom bude kupující informován. Pokud zboží není skladem, je zákazník telefonicky nebo emailem informován o individuálním dodacím termínu. Zákazníkovi je nabídnuta alternativa, jiné zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky a vystavením zálohové faktury až na 100% cenu za objednané zboží. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti, adresy apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí. 

 

5) Cena a placení

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

Bankovním převodem na účet Fio banky prodávajícího. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7dní.

Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány. 

Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí u prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové peníze, paragon vydán při platbě u prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy, pokud se účtuje.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

6) Přeprava a platba za přepravu ČR a Slovensko

Objednávky jsou v ČR realizovány následujícím typem přepravy:

Pro přepravu zboží využíváme PPL, DPD, Balíkovna, Zásilkovna, Česká pošta. Zákazník je o dodání zásilky informován sms, telefonicky a dále pak přepravcem. Dopravné v ČR je stanoveno dle výše objednávky a hradí kupující. V AKCI, či v jiné aktuální nabídce je doprava zdarma. Dopravu zdarma může prodávající nabídnout i stálým obchodním partnerům. Dopravu zdarma určuje prodávající individuálně.
V případě objednávky přesahující 5.000,-Kč je doprava zdarma ( platí pouze pro ČR ).

Slovensko:

Přepravu zajišťuje na Slovenské straně Slovenská pošta, firma DHL, PPL. Celková cena zakázky je zákazníkům kupujícím na Slovensko účtována a vyfakturována v Eur. Zákazník je předem informován o ceně dopravy.   Zásilky zasíláme pojištěné a úhrada zakázky probíhá bankovním převodem s tím, že zásilka bude expedována po obdržení finanční částky na náš účet, který je veden v Eur.

 

7) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět. Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 14-ti dnů zákazníkovi vrátí částku za zakoupené zboží a rovněž náklady za dopravu. Prodávající nehradí náklady na dopravu zboží od kupujícího.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena.  

odešlete na email: ivana.stastna@potapeniproradost.cz a vyčkejte na potvrzovací email s informacemi o vrácení.

"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy (číslo objednávky, faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.

Neposílejte zboží na dobírku (nebude převzato reklamačním odd.), doporučujeme Vám zboží pojistit.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy a vrátí zboží opotřebované nebo dokonce poškozené, má prodejce právo vrácenou částku snížit o hodnotu, která odpovídá poškození nebo opotřebení. O tomto stavu bude zákazník informován. Poštovné při vrácení zboží platí kupující. Odstoupení od kupní smlouvy není možné u věcí, které se rychle kazí nebo zastarávají. Odstoupení od kupní smlouvy není možné ani v případě, pokud zákazník poruší hygienický obal. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu. Zákazník nemá právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží zakoupeno na zakázku, na míru např. dioptrická maska-brýle.

 

8) Výměna zboží / reklamace

Výměna nebo vrácení zboží je možná pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím do 14ti dnů ode dne doručení zboží. Při výměně zboží z důvodu nevyhovující velikosti či barvy se účtuje dodatečný manipulační poplatek ve výši 150,-Kč. V případě výměny zboží značky Scubapro může být dodatečně navýšen manipulační poplatek z důvodu zasílání zboží do zahraničí. Zákazník o tom bude předem informován. Zásilky na dobírku prodávající nebude přebírat. Náklady spojené s výměnou nese zákazník. V případě výměny zboží informuje prodávajícího na email: ivana.stastna@potapeniproradost.cz

Zboží lze reklamovat dle stávajících platných norem. Kupující je povinen zboží bez zbytečných odkladů prohlédnout a zkontrolovat. Pokud je zásilka poškozena, doporučujeme zásilku nepřebírat a okamžitě kontaktovat prodávajícího. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu, na vlastní náklady, doporučujeme Vám zboží pojistit. Prodejce neručí za špatně zabalené zásilky. V případě reklamace zboží informuje prodávajícího na email: ivana.stastna@potapeniproradost.cz

V případě reklamace na zboží bazarové (použité zboží) není možná výměna. Délka záruční doby u použitého zboží - bazar je max.12 měsíců. 

 

Tyto obchodní podmínky jsou aktualizované a platné od 1.1.2024.

POTAPENI PRO RADOST Ivana Šťastná