Servis

Zajišťujeme kompletní záruční i pozáruční servis všech námi dodávaných produktů a značek, zejména pak SCUBAPRO, SUBGEAR, UWATEC, APEKS, SUUNTO, URSUIT, BARE, ATOMIC AQUATICS, BEUCHAT.

Servis nabízíme na níže uvedených produktech ve spolupráci s dodavateli a autorizovanými techniky:

 • dýchací automatiky, regulátory
 • suché obleky
 • potápěčské přístroje
 • potápěčské počítače na ruku
 • výměny baterií – sondy, počítače
 • tlakové zkoušky, přetěsnění

Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv technickým dotazem souvisejícím s používáním námi dodaných výrobků, vždy Vám rádi poradíme.

Důležitá doporučení a informace pro Vás

Při dodržování správných zásad údržby, Vám výbava vydrží dlouhá léta.

Dýchací automatiky, regulátory

Servis a revizi může provádět pouze profesionální a kvalifikovaný technik, který dodržuje správné servisní postupy. Věnujte potřebnou péči Vaší dýchací automatice dle doporučení výrobce.
Standardní servisní postup:

 • odborné posouzení stavu (vizuální kontrola, funkční test) a změření parametrů před
  servisem
 • rozborka regulátoru a jeho prohlídka
 • chemické a mechanické čištění všech dílů od usazenin, případně mastnoty. U kyslíkových regulátorů probíhá čištění při dodržení ANDI regulí (např. Atomic M1 DIN)
 • výměna všech výrobcem předepsaných dílů
 • kontrola, případně vyčištění nebo výměna hadic, kontrola připojení manometru
 • kompletace regulátoru
 • nastavení předepsaných parametrů a funkční zkouška
 • změření parametrů a finalizace servisního protokolu

Automatiky Apeks

Jakýkoliv neautorizovaný zásah ruší celoživotní záruku automatiky Apeks. O tom, co přesně se při pravidelném servisu bude s Vaším regulátorem dít, rozhoduje několik základních faktorů: počet ponorů s přístrojem (počítáno od zakoupení nebo posledního pravidelného servisu), časový interval (počítáno od zakoupení nebo posledního pravidelného servisu), aktuální stav regulátoru posouzený autorizovaným servisním technikem Apeks.

Výrobcem doporučené servisní intervaly:

Celoživotní záruka Apeks platí pro prvního majitele a vztahuje se na všechny modely regulátorů Apeks. Celoživotní záruku Apeks je třeba aktivovat on-line registrací provedenou do 30ti dní od zakoupení regulátoru.

Celoživotní záruka platí pouze při dodržení záručních podmínek Apeks. Ty stanovují časový interval mezi servisními zásahy dle výše uvedené tabulky. Každý servisní zásah musí být zaznamenán v servisním listu regulátoru, který je součástí uživatelské příručky.

Výrobce poskytuje celoživotní záruku původnímu kupujícímu, že produkt zůstane bez vad na materiálu či řemeslném zpracování za předpokladu správného použití a náležité péče. Tato záruka se nevztahuje na produkty vystavené nesprávnému použití, zanedbání péče, nepovolené modifikaci či neautorizovanému servisu. Záruka je vztažena pouze na původního kupujícího, který produkt zakoupil u autorizovaného obchodníka a je tedy nepřenosná.

Posouzení uplatnění záruky na opravy či náhrady zařízení spadá výhradně do kompetence odborného personálu společnosti Apeks.

Suché obleky

Ochranná schopnost a životnost suchého obleku je do značné míry přímo závislá na tom, jak se o něj budete starat. Hrubým či neodborným zacházením můžete jeho životnost významně zkrátit. Naopak, pokud o svůj suchý oblek budete pravidelně pečovat, bude Vám spolehlivě
sloužit třeba i několik desítek let.

K nejčastějším problémům, které se u suchých obleků projevují, patří poškození manžet a následné zatékání. Dále může dojít při nesprávné manipulaci se suchým zipem k jeho předčasnému opotřebování a následným průsakům. Méně častým problémem je poškození obleku v důsledku roztržení. V tom případě je třeba provést odbornou opravu a zatěsnění, aby oblek mohl dále plnit svou funkci.

Spolupracujeme s techniky značek Ursuit, Bare, Beuchat. Vzhledem k tomu, že tito výrobci používají obrovskou škálu lepidel, pásek a technologií lepení, si dovolujeme říct, že technici jsou schopni provést pozáruční servis i jakékoliv jiné značky suchého obleků.

Potápěčské přístroje, počítače

Provádíme servis, opravy, výměny baterií, tlakové zkoušky u Vašich potápěčských přístrojů. U výměny baterie je provedeno kompletní přetěsnění, tlaková zkouška a nahrání nového softwaru.

Výměna baterie v tlakové sondě (výměna staré sondy za novou s možností výměny baterie
uživatelem).

Postup při řešení servisu, opravy, výměny, či jakéhokoliv dotazů

Poptávky a zakázky na servis se snažíme vyřizovat s ohledem na individuální potřeby klienta. Vždy se snažíme o zajištění nejlepšího možného řešení. V případě poptávky prosíme o zaslání požadavku na email ivana.stastna@potapeniproradost.cz nebo pomocí kontaktního formuláře. Ozveme se Vám obratem zpět ohledně dalšího postupu.

Děkujeme,

TÝM POTÁPĚNÍ PRO RADOST